រឿង ពេលវេលា ពីស្ករគ្រាប់ Frutati,New comedy movies 2021 from Pisey Team

រឿង ពេលវេលា ពីស្ករគ្រាប់ Frutati,New comedy movies 2021 from Pisey Team
*** អាចទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម: 096 60 61 999, 098 49 49 94


ស្ករគ្រាប់ហ្វ្រ៊ូតាទី ផលិតនៅកម្ពុជា តាមស្តង់ដារចំណីអាហារពិភពលោក មានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ ប្លែក បែបផ្លែឈើក្នុងស្រុក មានលក់នៅលើទីផ្សារហើយ ។ ទំនាក់ទំនងលក់ដុំនិងលក់រាយ តាមរយះលេខ: 087 300 040/088 8 300 040/078 300 083

See also  Rihanna, Kanye West, Paul McCartney - FourFiveSeconds

សូមអរគុណ!
#PiseyTeam#TotaTeam#ក្រុមពិសី#ក្រុមតូតា


រឿង ពេលវេលា ពីស្ករគ្រាប់ Frutati,New comedy movies 2021 from Pisey Team

23 thoughts on “រឿង ពេលវេលា ពីស្ករគ្រាប់ Frutati,New comedy movies 2021 from Pisey Team”

%d bloggers like this: